Orientering
Hvorfor får jeg en abonnementsopkrævning med girokort når jeg er tilmeldt PBS.

Vi har omlagt vores opkrævning, således at vi ikke længere går via Danske Bank for at opkræve abonnement for næste år, men indsender vores opkrævningsfil direkte til Nets. Dette er gjort for at spare på bankomkostningerne som har været meget høje de seneste par år. 

Desværre har Nets lavet en fejl som de har beklaget jf. nedenstående:

Tak for din fremsendte forespørgsel omkring den opkrævningsfil, som du har sendt d. 20.11.2018.
Jeg har undersøgt jeres aftale 'tilbage i tid', og kan se, at I oprindeligt fik dannet opkrævninger via Danske Bank. Når opkrævninger dannes via Danske Bank er der et kontrol ciffer knyttet til medlemmernes kundenumre. 
I forbindelse med, at vi har overført medlemmerne til et nyt PBS-nr, der ikke administreres af Danske Bank, har vi ved en beklagelig fejl ikke fået fjernet dette kontrol ciffer. Derfor har jeres medlemmer, der normalt opkræves via Betalingsservice træk, modtaget indbetalingskort for december 2018. Dette skyldes, at I opkræver på kundenumre uden kontrol ciffer, men den aktive aftale har stadig et kontrol ciffer tilknyttet. Dette kontrol ciffer kan ikke ses hos jer. Vi fjerner kontrol cifrene nu, således at opkrævningerne for december 2019 vil fremgå af jeres medlemmers aktive betalingsservice aftaler.
Jeg er ked af den ulejlighed, som dette har medført for jer og for jeres medlemmer.
Venlig hilsen
Betalingsservice Support, Customer Services DK.
Nets A/S, CVR: 20016175
Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup

Girokortet som du har modtaget skal dermed blot betales uden at du tilmelder til PBS igen. 

Nets retter nu fejlen således abonnementsopkrævningen for 2020 vil ske som PBS igen, såfremt du er tilmeldt dette.

 

Vil du have et blad med masser af dejlige farvebilleder og velskrevne artikler…?

Så kan du her finde ud af, hvordan du får Danmarks største og mest alsidige fugleblad ind af døren 6 gange om året.

Vil du vide noget om bl.a.:

Vil du have kendskab til pasning og pleje af fugle i bur og voliere…

Er du interesseret i ringe til dine fugle.

Er du interesseret i bøger om dine fugle..

I kalenderen i bladet kan du se nogle af de mange aktiviteter, der finder sted i Danmarks mange fugleforeninger.

…så bestil

Dansk Fuglehold

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.