Redaktionen:
Ejvind O. Pedersen
Stallerupvej 2, 7000 Fredericia
Tlf.: 4047 5961
Bedst efter kl. 17.00
Email: red.df@ldf-net.dk

Artikler, der ønskes optaget i bladet, sendes direkte til:
Dansk Fuglehold
Stallerupvej 2
7000 Fredercia
red.df@ldf-net.dk

Abonnement:
Bestilling, information eller reklamation
Kenneth Schøn
Hjortøvej 9B 4700 Næstved
tlf. 7023 2348
Email: kennethschon@hotmail.com

Redaktionssekretær:

Henrik Olsen, Næstved
mail: red.sekr.dansk-fuglehold@hgtv.dk

Girokonti:
Danmark: BG Bank, giro 926-1567
Norge: Danske Bank, Oslo, 9760.08.00683
Sverige: Bank, giro. 113-3933

Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktørens eller LDF’s synspunkter.

Tryk:
From Grafisk, Kolding

 

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.